”Politiikka palasi valtuustoon” 14.11.2016

Teksti: Pentti O. Pohjola

Sivustolla kirjoitan Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokouksien tapahtumista, joita seuraan videoyhteyden avulla. Palaute kirjoituksesta tästä

Seinäjoen kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.16, Areenalla, oli kaksi asiaa ylitse muiden: budjetti vuodelle 2017 ja lastensuojeluyksikön perustaminen Seinäjoelle. Valtuuston lastensuojeluyksikön keskustelussa valtuutettujen rivit hajosivat Kokoomuksen ja Kepun riveissä.

Kummallista oli, että Internetin esityslista-luettelosta se oli poistettu kaupunginhallituksen päätösesitys valtuustolle. Sitä ei löytynyt myöskään kaupunginhallituksen 7.11.16 pidetyn kokouksen esityslistan asialuettelosta. Oliko asiassa jotain salaista, kun kansalaiset eivät pääse lukemaan kaupunginhallituksen esitystä lastensuojeluyksikön perustamisasiaan.

Valtuutettu Kuvaja sanoi, että sosiaali-ja terveyslautakunnan käsittelyssä oli ollut sellainen henki, että yksikön perustamista selvitetään mutta kaupunginhallituksen päätösesityksessä se oli keikahtanut yksikön perustamisesitykseen valtuustolle. Valtuutettu Risikko muutamassa puheenvuorossaan ei kannattanut laitoksen perustamista, kun sosiaali-ja terveysuudistuksen valmistelu on kesken. Sen jälkeen asia kuuluu uudelle maakuntahallinnolle.

Valtuutettu Kivimäki sanoi, että 1,2 miljoonan investoinnilla saisi 20 sosiaalityötekijää avohuoltopalveluihin vuodeksi. Kivimäki puolusti vahvasti yksityisensektorin kykyä hoitaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti lastensuojelua.

Seinäjoella on sijoitettuna 189 lasta ja nuorta yksityisiin ja kunnallisiin lastensuojeluyksikköihin. Lastensuojelun ostopalvelumenot kaupungille olivat vuonna 2016 9 miljoona euroa. Valtuutettu Katteluksen (Kepu) mukaan kaupungilla on lastensuojelussa 11 prosenttia omaa toimintaa ja 88 prosenttia ostopalveluita. Hän oli myös oman yksikön perustamisen kannalla. Kokoomuksen Haapasalmi esitti asia laittoa pöydälle kuten useat kokoomuslaiset ja kepulaiset.

Kepun Lahtinen puolusti voimakkaasti yksikön perustamista, kun valtuusto on aiemmin patistanut virkamiehistöä valmistelemaan asiaa lastensuojelun kuntoon saattamiseksi. Asian taustalla on myös se, että Aluehallintovirasto on asettanut uhkasakon kaupungille asian saattamiseksi kuntoon. Senaattori Nummensalo näki asiassa vaalien läheisyyttä ja populismia tuntui erittäin ikävältä kuulla kaupunkilaisena tällaisia heittoja vakavan asian yhteydessä.

Kokoomuksen Haapasalmen pöydällepanosta äänestettiin luvuin 28-23. Asian käsittelyä jatketiin ja äänestyksen jälkeen luvuilla 28-23 lastensuojeluyksikkö päätettiin perustaa Seinäjoelle. Asiayhteydessä olisi ollut mielenkiitoista kuulla eri valtuutettujen äänestyspäätöksiä mutta mikrofooniongelmien takia niitä ei kuullut, kun jotkut senaattorit sipisivät äänestysvastauksensa.

Valtuuston pöytäkirjan pitäjällä täytyy olla hyvä kuulo näissä ääniäänestykissä tai sitten ne eivät vain kuulu suorissa lähetyksissä tekniikkaongelmista johtuen. Kaupunginvaltuusto kokoustaa väliaikaisissa tiloissa Areenalla, kun kaupungintalo on remonttipaketissa.

Valtuuston kokouksen suoralähetys katkesi yllättäen, budjettikäsittelyn yhteydessä ja jäi kuulematta Nurmon patriootin puheenvuoro kaupungin talousasioihin kuten muittenkin senaattorien puheenvuorot. Mielenkiitoista olisi ollut kuulla tämän kaupunginvaltuuston valtuutettujen viimeisiä puheenvuoroja (vaalit-17) budjettiesityksestä.

Lähetyskatkoksen aikana yllättäen Kepun Hokkanen oli saanut tahtonsa lävitse ja valtuustoryhmät olivat olleet koolla yhteyskatkoksen aikana. Palaverissa oli päädytty kompromissiin kiinteistöveroprosentin osalta ja sitä nostettiin 0,05 prosenttiyksiköllä kaupunginhallituksen esityksestä poiketen. Kaupunginhallitus esitti korotuksena 0,10 prosenttiyksikköä.

Kepun monelle valtuutetulle kiinteistövero oli Akilleen kantapää, vaikka keskustajohtoinen maanhallitus on kehottanut kuntia petraamaan tulopohjaansa kiinteistöveroa korottamalla, kun kuntien tulopohja rapautuu edelleen hallituksen valtionosuuksien leikkauspäätöksistä johtuen.

Lopulta valtuusto hyväksyi 0,05 prosentin korotuksen kiinteistöveroihin yksimielisesti ja tuloveroprosentti pysyi 21 prosentissa. Aikamoista tositelevisio-ohjelmaa nämä kaupunginvaltuuston kokoukset ovat ja kuten eräs valtuutettu totesi, että ”politiikka on palannut valtuuston”. Kysyn vaan onko se ollut sitten kateissa? Ei - vaan kaikissa valtuutettujen päätöksissä on ollut maailmankatsomuksellisia näkökulmia.

Tausta-aineisto

Yle-uutinen: Seinäjoen valtuusto löysi kompromissiratkaisun ensi vuoden verotukselle

Kaupunginvaltuuston videolähetykset

Kirjoituksen tekniset tiedot

Kirjoitus on oikoluettu Microsoftin Word - ohjelmalla sekä manuaalisesti kirjoittajan toimesta. Olen yrittänyt rutistaa sanottavani n. 200 – 350 sanaan niin, että Internet lukemisen lainalaisuudet täyttyvät. Kirjoituksessa on sanoja 420 otsikko mukaan luettuna.

Blogin kirjoittajan ohjeistus kommentoinnille

Blogin kirjoittaja pidättää oikeudet seuraavien asioitten arviointiin kommenteissa: 1. Nimimerkki kommentteja ei julkaista. 2. Omalla nimellä kirjoittajien kommentit hyväksytään, kun kirjoitukset noudattavat hyviä tapoja. 3. Kommentoi napakasti ja lyhyesti.

4. Kommentit saavat olla enintään 12 lauseen mittaisia. 5. Linkit, jotka viittaavat henkilöihin, kuvin tai ms. hyvien tapojen vastaisesti: jätetään julkaisematta. 6. Englanninkielisiä kommentteja ei julkaista 7. Jaottele teksti kappaleisiin / kommentin lukeminen on helpompaa. 8. Edellä mainittujen lisäksi kommenteissa sovelletaan tätä ohjeistusta.